Cuma, Mart 04, 2011

farklı olan nedir ki

saçmabirkaçmuhabbetibirkenarakoydugumuzdayapısalbozulma diyiptemutluolurmuyuzkibusatırbittiğindeyadakaçarmıyızkendikaranlıkhücremizeyadasadeliktenbahsederkennekadarsadeyizbirbirimizeyada...